Wat is een Programma van Eisen?

Een Programma van Eisen ofwel PVE is de basis van het ontwerp. Hierin staan de wensen en eisen van de opdrachtgever omschreven.